?>

ท่า Barbell Overhead Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs และ หัวไหล่ (Shoulder)

barbell-overhead-squats
ท่า Barbell Overhead Squats

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Overhead Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Overhead Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Overhead Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs
  • หัวไหล่ (Shoulder)