โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

เลขซีเรียล Serial Number คือหมายเลขผลิตภัณฑ์ ที่สินค้าแต่ละตัวจะมีเลขไม่เหมือนกัน เพื่อให้ทางบริษัทได้รู้ว่าสินค้าตัวนี้มาจากล็อตผลิตที่เท่าไหร่ และชิ้นไหน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา

เลขซีเรียล จะถูกติดอยู่ในจุดที่สังเกตง่าย เป็นสติกเกอร์แผ่นเล็ก ซึ่งจะมีเส้น Barcode อยู่ด้วย

ซีเรียลของทางบริษัทจะขึ้นต้นด้วย ตักอักษร CL และ AE ให้ลูกค้าจดไว้ เพื่อกรอกเข้าไปในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

กดปุ่มแล้วอย่าเปลี่ยนหน้าจนกว่าระบบจะแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์