?>

ท่า Side Plank Leg Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs)

side-plank-leg-raises
ท่า Side Plank Leg Raises

วีดีโอสาธิตท่า Side Plank Leg Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Side Plank Leg Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Side Plank Leg Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)