?>

ท่า T Bar Rows

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) และ หลังส่วนกลาง (Middle Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หน้าแขน (Biceps) และ แขนส่วนปลาย (Forearms)

t-bar-rows
ท่า T Bar Rows

วีดีโอสาธิตท่า T Bar Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น T Bar Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ T Bar Rows

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) และ หลังส่วนกลาง (Middle Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หน้าแขน (Biceps) และ แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)
  • หลังส่วนกลาง (Middle Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)