?>

ท่า Toe Reaches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

toe-reaches
ท่า Toe Reaches

วีดีโอสาธิตท่า Toe Reaches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Toe Reaches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Toe Reaches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)