?>

ท่า 180 Twisting Jump Squats

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ น่อง (Calf) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

180-twisting-jump-squats
ท่า 180 Twisting Jump Squats

วีดีโอสาธิตท่า180 Twisting Jump Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น 180 Twisting Jump Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ 180 Twisting Jump Squats

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ น่อง (Calf) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)