?>

ท่า Standing Dumbbell Bicep Curls

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าแขน (Biceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ แขนส่วนปลาย (Forearms)

standing-dumbbell-bicep-curls
ท่า Standing Dumbbell Bicep Curls

วีดีโอสาธิตท่าStanding Dumbbell Bicep Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Dumbbell Bicep Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Dumbbell Bicep Curls

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าแขน (Biceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าแขน (Biceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)