?>

ท่า Alternating Curtsy Lunge

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

alternating-curtsy-lunge
ท่า Alternating Curtsy Lunge

วีดีโอสาธิตท่า Alternating Curtsy Lunge

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Alternating Curtsy Lunge และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Alternating Curtsy Lunge

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)