?>

ท่า High Knees or Front Knee Lifts

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

high-knees-or-front-knee-lifts
ท่า High Knees or Front Knee Lifts

วีดีโอสาธิตท่า High Knees or Front Knee Lifts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น High Knees or Front Knee Lifts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ High Knees or Front Knee Lifts

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)