?>

ท่า Barbell Shoulder Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หลังแขน (Triceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

barbell-shoulder-press
ท่า Barbell Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Shoulder Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Shoulder Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หลังแขน (Triceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังแขน (Triceps)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)