?>

ท่า Standing Barbell Calf Raises

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

standing-barbell-calf-raises
ท่า Standing Barbell Calf Raises

วีดีโอสาธิตท่า Standing Barbell Calf Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Barbell Calf Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Barbell Calf Raises

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • น่อง (Calf)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)