?>

ท่า Bent Over Barbell Row from Floor

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) และ หลังส่วนกลาง (Middle Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

bent-over-barbell-row-from-floor
ท่า Bent Over Barbell Row from Floor

วีดีโอสาธิตท่า Bent Over Barbell Row from Floor

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Bent Over Barbell Row from Floor และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Bent Over Barbell Row from Floor

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) และ หลังส่วนกลาง (Middle Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)
  • หลังส่วนกลาง (Middle Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าแขน (Biceps)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)