?>

ท่า Barbell Shoulder Shrugs

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

barbell-shoulder-shrugs
ท่า Barbell Shoulder Shrugs

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Shoulder Shrugs

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Shoulder Shrugs และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Shoulder Shrugs

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)