?>

ท่า Body Weight Leg Lunges

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

body-weight-leg-lunges
ท่า Body Weight Leg Lunges

วีดีโอสาธิตท่า Body Weight Leg Lunges

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Body Weight Leg Lunges และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Body Weight Leg Lunges

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)