?>

ท่า Body weight Shoulder Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest)

body-weight-shoulder-press
ท่า Body weight Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Body weight Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Body weight Shoulder Pressและคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Body weight Shoulder Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าอก (Chest)