?>

ท่า Burpees or Squat Thrusts

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

burpees-or-squat-thrusts
ท่า Burpees or Squat Thrusts

วีดีโอสาธิตท่า Burpees or Squat Thrusts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Burpees or Squat Thrusts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Burpees or Squat Thrusts

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)