?>

ท่า Decline Dumbbell Flyes

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรง มัดหลัก ๆ ก็จะมีกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) และ Triceps (หลังแขน) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support จะเป็นในส่วนกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Shoulder (หัวไหล่)

decline-dumbbell-flyes
ท่า Decline Dumbbell Flyes

วีดีโอสาธิตท่า Decline Dumbbell Flyes

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Decline Dumbbell Flyes และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Decline Dumbbell Flyes

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรง มัดหลัก ๆ ก็จะมีกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) และ Triceps (หลังแขน) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support จะเป็นในส่วนกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Shoulder (หัวไหล่)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)
  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)