?>

ท่า Tricep Dumbbell Kickbacks

ท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อ Triceps (หลังแขน) ในการออกแรงซึ่งจะเป็นมัดหลัก ในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Forearms (แขนส่วนปลาย)

tricep-dumbbell-kickbacks
ท่า Tricep Dumbbell Kickbacks

วีดีโอสาธิตท่า Tricep Dumbbell Kickbacks

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Tricep Dumbbell Kickbacks และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Tricep Dumbbell Kickbacks

ท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อ Triceps (หลังแขน) ในการออกแรงซึ่งจะเป็นมัดหลัก ในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Forearms (แขนส่วนปลาย)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)