?>

ท่า Diamond Pyramid Triceps Push Ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หลังแขน (Triceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) , หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

diamond-pyramid-triceps-push-ups
ท่า Diamond Pyramid Triceps Push Ups

วีดีโอสาธิตท่า Diamond Pyramid Triceps Push Ups

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Diamond Pyramid Triceps Push Ups และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Diamond Pyramid Triceps Push Ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หลังแขน (Triceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) , หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)