?>

ท่า Chair Bench Triceps Dips

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หลังแขน (Triceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder)

chair-bench-triceps-dips
ท่า Chair Bench Triceps Dips

วีดีโอสาธิตท่า Chair Bench Triceps Dips

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Chair Bench Triceps Dips และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Chair Bench Triceps Dips

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หลังแขน (Triceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)