?>

ท่า Dumbbell Side Lunges

การออกกำลังกายในท่า Dumbbell Side Lunges กล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นในส่วนของ Glutes หรือ กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง ที่ใช้ในการออกแรง ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง  จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ก็คือ Hamstrings กล้ามเนื้อซัพพอร์ต จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า

dumbbell-side-lunges
ท่า Dumbbell Side Lunges

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Side Lunges

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Side Lunges และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Side Lunges

การออกกำลังกายในท่า Dumbbell Side Lunges กล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นในส่วนของ Glutes หรือ กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง ที่ใช้ในการออกแรง ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง  จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ก็คือ Hamstrings กล้ามเนื้อซัพพอร์ต จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)