?>

ท่า Dumbbell Lunges

ท่า Lunges ในส่วนขอกล้ามเนื้อที่ได้ ก็จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อต้นขา ทั้งหมด กล้ามเนื้อในส่วนของ ต้นขาด้านหน้า และสะโพก สองกล้ามเนื้อนี้จะเป็น กล้ามเนื้อมัดหลัก ซึ่งใช้ในการออกแรง กล้ามเนื้อมัดรองจะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Hamstrings (เอ็นร้อยหวาย) กล้ามเนื้อ Support คือ กล้ามเนื้อ Calves (น่อง)

dumbbell-lunges
ท่า Dumbbell Lunges

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Lunges

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Lunges และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Lunges

ท่า Lunges ในส่วนขอกล้ามเนื้อที่ได้ ก็จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อต้นขา ทั้งหมด กล้ามเนื้อในส่วนของ ต้นขาด้านหน้า และสะโพก สองกล้ามเนื้อนี้จะเป็น กล้ามเนื้อมัดหลัก ซึ่งใช้ในการออกแรง กล้ามเนื้อมัดรองจะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Hamstrings (เอ็นร้อยหวาย) กล้ามเนื้อ Support คือ กล้ามเนื้อ Calves (น่อง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)