?>

ท่า Dumbbell Weighted Leg Pull-Ins

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

dumbbell-weighted-leg-pull-ins
ท่า Dumbbell Weighted Leg Pull-Ins

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Weighted Leg Pull-Ins

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Weighted Leg Pull-Ins และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Weighted Leg Pull-Ins

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)