?>

ท่า Dynamic Clap Push ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าอก (Chest) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

dynamic-clap-push-ups
ท่า Dynamic Clap Push ups

วีดีโอสาธิตท่า Dynamic Clap Push ups

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dynamic Clap Push ups และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dynamic Clap Push ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าอก (Chest) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)