?>

ท่า Incline Close-Grip or Bench Presses

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder)

incline-close-grip-or-bench-presses
ท่า Incline Close-Grip or Bench Presses

วีดีโอสาธิตท่า Incline Close-Grip or Bench Presses

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Incline Close-Grip or Bench Presses และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Incline Close-Grip or Bench Presses

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)
  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)