?>

ท่า Incline Barbell Bench Chest Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

incline-barbell-bench-chest-press
ท่า Incline Barbell Bench Chest Press

วีดีโอสาธิตท่า Incline Barbell Bench Chest Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Incline Barbell Bench Chest Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Incline Barbell Bench Chest Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)