?>

ท่า Plank Rolls

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

plank-rolls
ท่า Plank Rolls

วีดีโอสาธิตท่า Plank Rolls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Plank Rolls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Plank Rolls

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)