?>

ท่า Plank Knee to Elbow

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้องข้าง (Obliques) และ หัวไหล่ (Shoulder)

plank-knee-to-elbow
ท่า Plank Knee to Elbow

วีดีโอสาธิตท่า Plank Knee to Elbow

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Plank Knee to Elbow และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Plank Knee to Elbow

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้องข้าง (Obliques) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้องข้าง (Obliques)
  • หัวไหล่ (Shoulder)