?>

ท่า Reverse Triceps Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

reverse-triceps-bench-press
ท่า Reverse Triceps Bench Press

วีดีโอสาธิตท่า Reverse Triceps Bench Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Reverse Triceps Bench Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Reverse Triceps Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)