?>

ท่า Barbell Pullovers

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หลังส่วนบน (Upper Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

barbell-pullovers
ท่า Barbell Pullovers

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Pullovers

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Pullovers และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Pullovers

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หลังส่วนบน (Upper Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)