?>

ท่า Romanian Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

romanian-deadlifts
ท่า Romanian Deadlifts

วีดีโอสาธิตท่า Romanian Deadlifts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Romanian Deadlifts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Romanian Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)