?>

ท่า Barbell Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , แขนส่วนปลาย (Forearms) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) , ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

barbell-deadlifts
ท่า Barbell Deadlifts

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Deadlifts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Deadlifts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , แขนส่วนปลาย (Forearms) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) , ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) , ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)