?>

ท่า Stiff Legged Barbell Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

stiff-legged-barbell-deadlifts
ท่า Stiff Legged Barbell Deadlifts

วีดีโอสาธิตท่า Stiff Legged Barbell Deadlifts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Stiff Legged Barbell Deadlifts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Stiff Legged Barbell Deadlifts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)