?>

ท่า Barbell Hack Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

barbell-hack-squats
ท่า Barbell Hack Squats

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Hack Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Hack Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Hack Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)