?>

ท่า Underhand Grip Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หน้าแขน (Biceps)

underhand-grip-barbell-bench-press
ท่า Underhand Grip Barbell Bench Press

วีดีโอสาธิตท่า Underhand Grip Barbell Bench Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Underhand Grip Barbell Bench Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Underhand Grip Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) , หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หน้าแขน (Biceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)