?>

ท่า Close-Grip Overhand Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

Close-Grip Overhand Barbell Bench Press
ท่า Close-Grip Overhand Barbell Bench Press

วีดีโอสาธิตท่า Close-Grip Overhand Barbell Bench Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Close-Grip Overhand Barbell Bench Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Close-Grip Overhand Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)