?>

ท่า Upright Barbell Rows

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)

upright-barbell-rows
ท่า Upright Barbell Rows

วีดีโอสาธิตท่า Upright Barbell Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Upright Barbell Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Upright Barbell Rows

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)