?>

ท่า Alternate Heel Touchers

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs)

alternate-heel-touchers
ท่า Alternate Heel Touchers

วีดีโอสาธิตท่า Alternate Heel Touchers

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Alternate Heel Touchers และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Alternate Heel Touchers

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)