?>

ท่า Side Oblique Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้องข้าง (Obliques) เป็นหลัก

side-oblique-crunches
ท่า Side Oblique Crunches

วีดีโอสาธิตท่า Side Oblique Crunches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Side Oblique Crunches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Side Oblique Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้องข้าง (Obliques) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้องข้าง (Obliques)