?>

ท่า Reverse Crunch

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

reverse-crunch
ท่า Reverse Crunch

วีดีโอสาธิตท่า Reverse Crunch

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Reverse Crunch และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Reverse Crunch

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)