?>

ท่า Alternating Reach Kickbacks

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

alternating-reach-kickbacks
ท่า Alternating Reach Kickbacks

วีดีโอสาธิตท่า Alternating Reach Kickbacks

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Alternating Reach Kickbacks และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Alternating Reach Kickbacks

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)