?>

ท่า Jumping Calf Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ น่อง (Calf) เป็นหลัก

jumping-calf-press
ท่า Jumping Calf Press

วีดีโอสาธิตท่า Jumping Calf Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Jumping Calf Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Jumping Calf Press

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ น่อง (Calf) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • น่อง (Calf)