?>

ท่า Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

barbell-bench-press
ท่า Barbell Bench Press

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Bench Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Bench Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Bench Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)