?>

ท่า Lying Leg Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

lying-leg-raises
ท่า Lying Leg Raises

วีดีโอสาธิตท่า Lying Leg Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Lying Leg Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Lying Leg Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ท้อง (Abs) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)