?>

ท่า Wide Stance or Sumo Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

wide-stance-or-sumo-barbell-squats
ท่า Wide Stance or Sumo Barbell Squats

วีดีโอสาธิตท่า Wide Stance or Sumo Barbell Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Wide Stance or Sumo Barbell Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Wide Stance or Sumo Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)