?>

ท่า Barbell Drag Bicep Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

barbell-drag-bicep-curls
ท่า Barbell Drag Bicep Curls

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Drag Bicep Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Drag Bicep Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Drag Bicep Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าแขน (Biceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • แขนส่วนปลาย (Forearms)