?>

ท่า Barbell Front Raises

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

barbell-front-raises
ท่า Barbell Front Raises

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Front Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Front Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Front Raises

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)