?>

ท่า Barbell Good Morning

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

barbell-good-morning
ท่า Barbell Good Morning

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Good Morning

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Good Morning และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Good Morning

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังส่วนล่าง (Lower Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)