?>

ท่า Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

barbell-squats
ท่า Barbell Squats

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) , ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)