?>

ท่า Front Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) และ ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring)

front-barbell-squats
ท่า Front Barbell Squats

วีดีโอสาธิตท่า Front Barbell Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Front Barbell Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Front Barbell Squats

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) , น่อง (Calf) และ ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้าน หลัง (Hamstring)